Pihapiirimme loistoa, mm. harvinainen keltavuokko

Beauty of the nature in our backyard

Mitäs sanotte tästä? Kielo kasvoi kuivuneen lehden läpi! Sisukkuutta vai itsepäisyyttä?

How about this? A lily-of-the-valley grew through a dry leaf!! Perseverance or obstinacy?