Tytöt ovat löytäneet uuden luovan materiaalin ja piparitaidetta syntyy taikinapaketti kerrallaan. Emilia rakensi sekä asuntoauton ...

More gingerbread art. Emilia built a mobil home...

...ja "Hevoset rannalla". Vaaleaharjainen hevonen on rannalla makaamassa ja tummaharjainen on uimassa.

...and "Horses at the beach". The horse with the white mane is resting on the beach and the other one is swimming.

Olivia rakensi "Vastasyntyneet varsat metsässä, apua on tulossa varsoille". Huomatkaa oikeassa alareunassa (kaatuneen puun edessä) oleva "läjä" sitä itseään...!

Olivia built "The newborn foals in the forest, help is coming for the foals". Notice on the right hand corner (in front of the fallen tree) the heap of the real thing...!